Design a site like this with WordPress.com
Per començar

Teràpia i atenció psicopedagògica

“Qui mira cap a fora, dorm, i qui mira cap endins, desperta

Carl Jung

Espais per créixer i aprendre com a persones, parelles, famílies i grups

En un espai acollidor, ofereixo una atenció personalitzada per acompanyar vivències, buscar junts solucions i desenvolupar al màxim els propis recursos. Sempre sense judici i amb la màxima confiança en la capacitat de creixement i aprenentatge de totes les persones. Faig servir eines de la teràpia gestàltica, la familiar sistèmica, l’estratègica, recursos lúdics i creatius…

Atenc a Barcelona (Cercle Gestalt) i Vic (Gest).

També intervinc directament in situ en grups classe o d’altres col·lectius per contribuir a resoldre problemes o fer propostes de prevenció i acompanyament emocional.

Teràpia individual

Per transitar una situació dolorosa o de canvi, per prendre una decisió, per canviar coses que et neguitegen de tu mateix/a o senzillament, per la necessitat de mirar endintre i créixer.

Intervenció directa en grups

Per trobar junts solucions a problemes concrets, posar en pràctica propostes d’acompanyament emocional i prevenció, millorar la comunicació i la cohesió del grup, etc. Sempre es fan en col·laboració amb les persones responsables.

Teràpia de parella i família

Quan el malestar implica les relacions, la millor manera d’abordar-les és en relació. En els sistemes humans, el tot és molt més que la suma de les parts, i les crisis són oportunitats per créixer. Moltes parelles necessiten un espai on expressar-se sentiments i necessitats. La teràpia és un espai idoni per resoldre problemes i iniciar una nova etapa.

Quan el qui preocupa és un dels fills/es, treballar amb les mares i pares és un gran ajut per al procés. En el cas de famílies amb infants o adolescents, la primera sessió la fem tots junts, i després en funció del cas decidim qui ve a cada sessió (els adults, un o més filles o fills, tothom…)

Acompanyament a infants

Tant en el cas d’un malestar emocional (en què es poden alternar sessions individuals amb les familiars, o no) com en les dificultats d’aprenentatge, els infants i els adolescents tenen un espai propi. El treball personal el fem amb jocs, dibuixos o, senzillament, parlant.

El treball sobre dificultats d’aprenentatge inclou una mirada a les emocions i a la globalitat de la persona. Per a les dificultats amb la lectura, combino diverses eines amb el mètode GlifingR