Design a site like this with WordPress.com
Per començar

Projectes i materials

“La visió sense passar a l’acció és un somni. L’acció sense visió és passar l’estona. Tenir la visió i passar a l’acció és el que fa la diferència”

Proverbi japonès

Co-crear

Des de sempre he canalitzat la meva creativitat, competència i interessos a través de projectes, intervencions complexes i transversals on s’hi impliquen diverses persones i que inclouen la creació de dinàmiques, formacions, grans jocs, materials innovadors, etc. sempre amb l’objectiu de crear situacions en què les persones es trobin, intercanviïn i es transformin. Aquests projectes, emmarcats sovint en l’àmbit educatiu formal o no formal, han inclòs temes tan diversos com l’ acompanyament emocional en l’educació, el treball intergeneracional, l’educació per a la solidaritat, l’educació per a la pau, l’educació per a la salut, la prevenció del bullying, la participació infantil, sexualitat, etc. Entre els projectes que he co-creat n’hi ha de diverses dimensions, des dels centrats en un sol centre educatiu, fins a d’altres d’abast europeu. Milers d’infants i adults han participat en projectes com Pollen, Shape up, Conviure amb els néts, Coach o Creix, entre altres que he co-creat i coordinat.

El Projecte Creix

Fa uns quants anys, a través de l’entitat Arae, vam crear el Projecte Creix per a l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt (Vallès Oriental). A través de la mirada sistèmica, el projecte té per objectiu millorar la convivència en els centres educatius a partir del treball amb alumnat, famílies i mestres. El Projecte inclou el treball específic amb els nois i noies que mostren el seu malestar a través de conductes disruptives, les seves famílies i les seves aules, però s’adreça a tota la comunitat educativa i hi ha un component formatiu important per al professorat. I els canvis personals i col·lectius es van fent evidents!

Actualment coordino el Projecte Creix, que continua en marxa a Lliçà, i que s’ha anat portant a altres contextos i s’adapta i es construeix de nou cada vegada per a cada centre o municipi. Pots contactar-me si t’interessa dur-lo a terme en el teu.