Design a site like this with WordPress.com
Per començar

Escoles i organitzacions

“S’aconsegueix una vida social saludable quan en el mirall de cada ànima humana s’hi reflecteix tota la comunitat i en la comunitat hi viu la virtut de cadascun dels seus membres”.

Rudolf Steiner

Grans sistemes fets per persones

Les escoles, entitats i empreses són sistemes humans complexos, organismes on cal que els mecanismes de relació, comunicació i cura estiguin ben greixats. Hi ofereixo diverses modalitats d’intervenció per generar noves dinàmiques.

Pla Comunitari Pont Major – Girona
Assessorament i supervisió a centres, equips i organitzacions

Responent a diverses necessitats possibles, ofereixo assessorament puntual o periòdic a equips docents, serveis socials, entitats, empreses i altres col·lectius. Resolució de dificultats concretes de l’equip o en la feina, espais de treball grupal, treball de casos, reflexió sobre el propi projecte, suport en l’elaboració de projectes i altres documents, etc.

Escola Bisaroques – Olot
Intervenció directa en grups

Per trobar junts solucions a problemes concrets, posar en pràctica propostes d’acompanyament emocional i prevenció, millorar la comunicació i la cohesió del grup, etc. Sempre es fan en col·laboració amb les persones responsables.

Escola Joviat – Manresa
Xerrades per a famílies

Les famílies són el principal agent educador i mereixen cura i suport. Ofereixo xerrades sobre diversos temes relacionats amb la criança i l’educació familiar: acompanyament emocional (per a cada etapa), comunicació, límits, etc.

EBM L’Alzina – Sta. Eulàlia de Ronçana
Formació en centres

Cursos dissenyats a mida, des d’unes poques hores a diverses sessions. Temes: dinàmica de grups, acompanyament emocional, tutoria, convivència, conflictes, comunicació, etc.